SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/021 | 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Érettségi témakörök 12. SZ

Érettségi témakörök 12. SZ

Irodalom

I., Életművek. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

II., Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból, a 16-18. századból. Választható szerzők

III., Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők

IV., Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai irodalomból 

V., Művek a kortárs magyar irodalomból

VI., Művek a világirodalomból

VII., Színház és dráma 

VIII., Az irodalom határterületei

 

Nyelvtan

I., Kommunikáció

II., A magyar nyelv története

III., Ember és nyelvhasználat

IV., A nyelvi rendszer

V., A szöveg 

VI., A retorika alapjai

VII., Stílus és jelentés

VIII., Digitális kommunikáció

 

Matematika

  1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
  2. Számelmélet, algebra
  3. Függvények, az analízis elemei
  4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
  5. Valószínűség-számítás, statisztika

 

Történelem

I., Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra.

II., Népesség, település, életmód.

III., Egyén, közösség, társadalom.

V., Politikai intézmények, eszmék, ideológiák.

VI., Nemzetközi konfliktusok és együttműködés.

 

Angol nyelv

TOPICS                                             SPEAKING                           INTERMEDIATE LEVEL

1. PERSONAL DATA, FAMILY

1.1 The candidate’s personality, CV, turning points in his/her life

1.2 Family life, family relationships

1.3 Everyday life in the family, household duties/household chores

1.4 Personal plans

2. PEOPLE AND SOCIETY

2.1 Appearance and characteristics

2.2 Friends and friendships

2.3 Teenagers and their relationships with adults and peers

2.4 Role of men and women (in society)

2.5 Holidays/festivals, family celebrations

2.6 What people wear.Fashion

2.7 Shopping, services (post office)

2.8 Similarities and differences between people

3. OUR ENVIRONMENT

3.1 Our home, the place where we live and the surrounding area

(describing my room, our flat or house)

3.2 The sights of our village, town, city; services, entertainment facilities

3.3 Comparing city life and country life

3.4 Plants and animals/pets in our environment

3.5 Protecting our local environment

3.6 What can we do for our environment or to protect nature?/ What can be done to protect our environment (and nature)?

3.7 Weather

4. SCHOOL

4.1 Describing our school (local features, vocational training, etc.)

4.2 Subjects, timetable, interests, studies

4.3 The role and importance of learning and knowing languages

4.4 Extra curricular activities, school traditions

5. THE WORLD OF WORK

5.1 Part-time jobs for students, summer jobs

5.2 Choosing a career; continuing your studies/ further education or starting work/ getting a job

6. WAY OF LIFESTYLE

6.1 Daily routine, organising your time/ time management

6.2 Living a healthy life (healthy and unhealthy diet; keeping fit-keeping healthy, body care)

6.3 Eating habits in the family

6.4 Dishes, favourite dishes

6.5 Eating in the school canteen; eating out in restaurants, in fast food restaurants

6.6 Common illnesses, injuries, accidents

6.7 Medical treatment (GP-s, specialists, hospitals)

7. FREE TIME ACTIVITIES, CULTURE, ENTERTAINMENT

7.1 Free time activities, hobbies

7.2 Theatre, cinema, concerts, exhibitions

7.3 Sports, favourite sport, school games, school sports

7.4 Reading, listening to the radio, watching TV, using the computer, the Internet

7.5 Cultural events

8. TRAVEL, TOURISM

8.1 Means of transport, public transport

8.2 Holidays at home or abroad

8.3 Travel preparations, planning and organising a journey / a trip / an excursion / an outing

8.4 Advantages and disadvantages of package tours or going on your own

9. SCIENCE AND TECHNOLOGY

9.1 Popular sciences, education

9.2 The role of technical devices / appliances in everyday life

10. ECONOMY

10.1 Family economy

10.2 The role of money in everyday life

10.3 Shopping, services (eg. post office, bank)

TÉMAKÖRÖK

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD

1.1 A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

1.2 Családi élet, családi kapcsolatok

1.3 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

1.4 Személyes tervek

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM

2.1 A másik ember külső és belső jellemzése

2.2 Baráti kör

2.3 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

2.4 Női és férfi szerepek

2.5 Ünnepek, családi ünnepek

2.6 Öltözködés, divat

2.7 Vásárlás, szolgáltatások (posta)

2.8 Hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. KÖRNYEZETÜNK

3.1 Az otthon, a lakóhely és környéke (a szoba, a lakás, a ház bemutatása)

3.2 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

3.3 A városi és a vidéki élet összehasonlítása

3.4 Növények és állatok környezetünkben

3.5 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

3.6 Időjárás

4. AZ ISKOLA

4.1 Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

4.2 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

4.3 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

4.4 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A MUNKA VILÁGA

5.1 Diákmunka, nyári munkavállalás

5.2 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. ÉLETMÓD

6.1 Napirend, időbeosztás

6.2 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

6.3 Étkezési szokások a családban

6.4 Ételek, kedvenc ételek

6.5 Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

6.6 Gyakori betegségek, sérülések, baleset

6.7 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS

7.1 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

7.2 Színház, mozi, koncert, kiállítás, stb.

7.3 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

7.4 Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

7.5 Kulturális események

8. UTAZÁS, TURIZMUS

8.1 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

8.2 Nyaralás itthon, illetve külföldön

8.3 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

8.4 Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA

9.1 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

9.2 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

10. GAZDASÁG

10.1 Családi gazdálkodás

10.2 A pénz szerepe a mindennapokban

10.3 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

 

KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK

Helyzet

Szerep

Áruházban, üzletben, piacon

Vevő

Családban, családnál, baráti körben

Vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben

Vendég, egy társaság tagja

Hivatalokban, rendőrségen

Ügyfél, állampolgár

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában

Vendég

Iskolában

Tanuló, iskolatárs

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban

Vendég, látogató, egy társaság tagja

Országhatáron

Turista

Orvosnál

Beteg, kísérő

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár, stb.)

Ügyfél

Szünidei munkahelyen

Munkavállaló

Tájékozódás az utcán, útközben

Helyi lakos, turista

Telefonbeszélgetésben

Hívó és hívott fél

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón)

Utas, útitárs

 


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Telefon: +36 56 500 401, +36 20 588 1447

E-mail: kreativ@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/021

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000781


2024Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola