SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/021 | 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Érettségi témakörök 12. K

Érettségi témakörök 12. K

Irodalom

I., Életművek. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

II., Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból, a 16-18. századból. Választható szerzők

III., Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők

IV., Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai irodalomból 

V., Művek a kortárs magyar irodalomból

VI., Művek a világirodalomból

VII., Színház és dráma 

VIII., Az irodalom határterületei

 

Nyelvtan

I., Kommunikáció

II., A magyar nyelv története

III., Ember és nyelvhasználat

IV., A nyelvi rendszer

V., A szöveg 

VI., A retorika alapjai

VII., Stílus és jelentés

VIII., Digitális kommunikáció

 

Matematika

 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
 2. Számelmélet, algebra
 3. Függvények, az analízis elemei
 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
 5. Valószínűség-számítás, statisztika

 

Történelem

I., Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

II., Népesség, település, életmód

III., témakör: Egyén, közösség, társadalom

IV., témakör: Politikai berendezkedések a modern korban

V., témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

VI., témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 

Testnevelés

Elméleti ismeretek

 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
 2. A harmonikus testi fejlődés
 3. A testmozgás, a sport szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában, és a személyiség fejlesztésében
 4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben
 5. Gimnasztikai ismeretek
 6. Atlétika
 7. Torna
 8. Zenés-táncos mozgásformák
 9. Küzdősportok, önvédelem
 10. Úszás
 11. Testnevelési és sportjátékok
 12. Alternatív környezetben űzhető sportok és mozgásformák

Gyakorlati ismeretek

 1. Gimnasztika
 2. Atlétika
 3. Torna
 4. Küzdősportok, önvédelem
 5. Úszás
 6. Testnevelési- és sportjátékok

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Telefon: +36 56 500 401, +36 20 588 1447

E-mail: kreativ@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/021

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000781


2024Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola